Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Χάλκης»

29 Μαρτίου, 2024 12:24