Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Αστυνομία/Άμεση Δράση: 100, Α.Τ Χάλκης 2246 0 45213

Πυροσβεστική Υπηρεσία:199

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166

Πληροφορίες Διεθνών Κλήσεων: 139

Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Χάλκης «Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός»: 2246 0 70910

Λιμεναρχείο: 2246 0 45220

Ταχυδρομείο: 2246 0 45222

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Χάλκης 2246 3 60200-205 

Μαρία Ν. Χειμωνέττου  2246 3 60209  Φαξ:  2246 0 45330 

Δήμαρχος 

Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης 2246 3 60209

Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού

Βασίλειος Σ. Ρουσσάκης 2246 3 60213

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Διοσμάκης  (Μάκης)  Σπυρίδης 2246 3 60218

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Αγγελική Βογιατζόγλου 2246 3 60210

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαφάνειας

Μαρία N. Χειμωνέττου  2246 3 60209

Ελένη Σαββαϊδη  2246 3 60215

Ανάργυρος Αντώνιος Κατσαρός 2246 3 60217

Κωνσταντίνα Γ. Λιόλιου 2246 3 60216

Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ 2246 0 45100

Στέλιος Ν. Μαρκάκης

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος Αντώνιος Μ. Φαναράκης 2246 3 60212

Πολιτιστικός Σύλλογος Χάλκης «Το Μύρτος»