Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΣΕΠ
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (2)
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (03) ατόμων, ήτοι:Α. Δύο (02) ατόμων υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την πυροπροστασία του ΔήμουΧάλκης, σύμφωνα με την με αριθμ. 46/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΩΨΩΗΣ-ΨΙΙ) απόφαση της ΔημοτικήςΕπιτροπής του Δήμου Χάλκης Β. […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 22/06/2024
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (03) ατόμων, ήτοι:Α. Δύο (02) ατόμων υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την πυροπροστασία του ΔήμουΧάλκης, Β. Έναν (01) ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψηςπολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χάλκης
Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Δια Ζώσης 30/4/2024
Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Χάλκης»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 06-03-2024 ΩΡΑ 12 μ.μ
Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής δια Ζώσης 27/2/2024 12:00μ.μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 13-02-2024 ΩΡΑ 12.00μ.μ
  • Kατηγορίες