Δημοτικό Συμβούλιο

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΛΗ του ΗΛΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΤΡΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ του ΣΥΝΤΡΟΦΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΝΑΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ του ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

ΚΙΤΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ του ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΕΛΟΣ Δ.Σ)

Ο Δήμος μας