Καθαριότητα και Περιβάλλον

Βρείτε πληροφορίες για θέματα που αφορούν τον τρόπο ανακύκλωσης,  καθαριότητας,  το αστικό πράσινο, την απόρριψη και συλλογή κλαδεμάτων  ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων, την διαδικασία απόσυρσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, την διαδικασία απολύμανσης σε κοινόχρηστους χώρους.

Σχετικό Έγγραφα:

Ο περιβαλλοντικός στόχος του Δήμου Χάλκης είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να επιτευχτεί η ανακύκλωση και η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων μέσα από τις σακούλες τεσσάρων χρωμάτων που ήδη διανέμονται σε κάθε οικία, αλλά και ή σταδιακή δημιουργία «Πράσινων σημείων»  στο Δήμο Χάλκης. Το πρόγραμμα συλλογής των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από πόρτα σε πόρτα αφορά τις ΤΈΣΣΕΡΙΣ κατηγορίες συσκευασιών, δηλαδή το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και το αλουμίνιο και θα πραγματοποιείται με την δωρεάν προμήθεια σε κάθε οικία, από το Δήμο με σακουλες ανακύκλωσης καθώς και τη σταδιακή προμήθεια των νοικοκυριών με οικιακούς κάδους ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διαχώριση των υλικών.  Συνεργείο του Δήμου θα συλλέγει το ανακυκλώσιμο υλικό και τα απορρίμματα  από την οικία σας ανάλογα με το κάτωθι πρόγραμμα. Σημειώνουμε πως αν οι σακούλες της ανακύκλωσης δεν περιέχουν μόνο ανακυκλώσιμο υλικό δεν θα συλλέγονται από το συνεργείο του Δήμου.  Η συμμετοχή  και η προσπάθεια όλων μας θα είναι η επιτυχία της νέας προσπάθειας για μια πιο καθαρή Χάλκη που αξίζει σε όλους εμάς. 

Σας πληροφορούμε επίσης πως η ανακύκλωση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων, και toner-μελανιών εκτυπωτών έχει επίσης ξεκινήσει ,  και κάδοι για την εναπόθεση τους έχουν τοποθετηθεί στο προαύλιο χώρο του Ταχυδρομείου-ΚΕΠ και στο χώρο του Δημαρχείου. Οι μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές τοποθετούνται στο χώρο της Ανακύκλωσης κατόπιν συνεννόησης  στα τηλέφωνα 2246 3 60210 και 2246 3 60212.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΛΑΔΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΛΑΔΙΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΑ

Το παραπάνω πρόγραμμα θα αλλάζει τους καλοκαιρινούς μήνες αφού πρώτα υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Χάλκης. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συλλογή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμου υλικού στο Δήμο Χάλκης αλλά και τη σωστή διαδικασία που πρέπει όλοι να ακολουθούμε παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Χάλκης στα τηλέφωνα 2246 0 60210 και 2246 3 60212. 

Ο Δήμος μεριμνά για την οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών, μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων.

Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Χάλκης, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου στο σημείο μεταφοράς απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), και από εκεί με ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ μεταφέρονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και στο ΧΥΤΑ στη Νότια Ρόδο.

 • Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα σε 5 ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής.
 • Ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά μήνα, δεν πρέπει να καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 1 κυβικό μέτρο της χωρητικότητας της καρότσας ανοικτού φορτηγού ενός (1) τόνου.
 • Για να διευκολύνεται η αποκομιδή, θα πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και αφού προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
 • Η τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων απαγορεύεται.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.
 • Την αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται.
 • Ο Δήμος μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των απορριμμάτων αυτών με τις επιπλέον προϋποθέσεις:

α) Μετά από συνεννόηση του ενδιαφερομένου με την υπηρεσία Καθαριότητας

β) Αφού καταβληθεί το σχετικό αντίτιμο που καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

γ) Απαγορεύεται η εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία Καθαριότητας σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο.

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Καθαριότητας

 • Προϊστάμενη: κ. Βογιατζόγου Αγγελική
 • Διεύθυνση: Τεχνικών Έργων
 • Τηλέφωνο: +30 2246 3 60210, +30 2246 3 60212

Εναλλακτικά:Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας  του οχήματος  (εφόσον υπάρχει) ή εκτύπωση στοιχείων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου 
 • Αίτηση

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Καθαριότητας

Προϊστάμενη: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Βογιατζόγλου Αγγελική

Υπεύθυνος Διοικητικός Yπάλληλος: κ. Φαναράκης Αντώνιος

 • Τηλέφωνα: +30 2246 3 60210, +30 2246 3 60218 

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας του νησιού μας, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων εντός και εκτός του οικισμού.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

 • Ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα του Δήμου
 • Κατόπιν, υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
 • Το όχημα, εφ’ όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Καθαριότητας

Προϊστάμενη: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Βογιατζόγλου Αγγελική

Υπεύθυνος Διοικητικός Yπάλληλος: κ. Φαναράκης Αντώνιος

 • Τηλέφωνα: +30 2246 3 60210, +30 2246 3 60218 

Εναλλακτικά:

 • Ηλεκτρονική αίτηση εδώ
Κέντρο Υπηρεσιών
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.