Αδελφοποιήσεις

Ευαισθητοποιημένος ο Δήμος Χάλκης στις σχέσεις μεταξύ  πολιτών και στην κατ’ επέκταση μετάδοση ιδεών και πολιτιστικών παραδόσεων, έχει συνάψει  αδελφοποίηση με το Δήμο Καστοριάς και Νεστορίου.

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00 στο ξενοδοχείο “Afkos Grammos” ,  πραγματοποιήθηκε η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Καστοριάς και Νεστορίου με τον Δήμο Χάλκης. Βασικός άξονας της αδελφοποίησης είναι ο Αλέξανδρος Διάκος, ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός του Στρατού Ξηράς που έπεσε μαχόμενος το 1940, στο Ελληνοαλβανικό μέτωπο, στην τοποθεσία Τσούκα της Πίνδου και η προαγωγή της διαδημοτικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανάπτυξη και καθιέρωση δεσμών φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικής συνεργασίας. 

Δήμος Νεστορίου: www.nestorio.gr

Δήμος Καστοριάς www.kastoria.gov.gr

Ο Δήμος μας