ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ”

29 Ιουνίου, 2022 10:40