Διακηρύξεις - Προκηρύξεις

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Δήμος Χάλκης ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων, ήτοι: Α. έναν (1) ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χάλκης, Β. Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ & ειδικότητας ΥΕ 16 – Εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ                                                                              Χάλκη, 10/02/2021 Ταχ. Δ/νση: Νήσος Χάλκη Δωδ/σου                             Αριθμ. Πρωτ.: -375- Ταχ. Κώδικας: 85110 FAX: 2246045330 Τηλέφωνο: 2246360209 E–MAIL: [email protected] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής […]
ΔΙΑΚΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ), ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
  • Kατηγορίες