ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

13 Μαΐου, 2022 14:11